Παχυσαρκία & Κλιματική αλλαγή (3)

  • Η υγιεινή και σωστή διατροφή είναι απαραίτητη για μια υγιεινή ζωή και ένα καθαρό περιβάλλον.
  • Σύμφωνα με το Sustainability Times τα τρόφιμα κατατάσσονται με βάση την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπεται ανά 1.000 θερμίδες ενός τρόφιμου. Οι δίαιτες που είχαν τα χαμηλότερα αποτυπώματα άνθρακα ήταν εκείνες που εξαρτώνται περισσότερο από τα χόρτα και λιγότερο από τα κρέατα.
  • Το κόκκινο κρέας απαιτεί 28 φορές περισσότερη γη για παραγωγή και εκπέμπει πέντε φορές περισσότερα αέρια θερμοκηπίου, συγκριτικά με άλλες τροφές.
  • Και όμως εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο καταναλώνουν όλο και περισσότερο κόκκινο κρέας και όπως μια νέα μελέτη από την Κίνα δείχνει, η υπερκατανάλωση κρέατος μπορεί να προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους, μόνο από την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση.
  • Μία μελέτη στην Κίνα, έδειξε ότι οι εκπομπές αμμωνίας (NH3) κατά τις αγροτικές εργασίες βρέθηκαν να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και υπολογίζεται ότι οι διατροφικές αλλαγές ευθύνονται για το 63% της αύξησης, με κύριο παράγοντα την κατανάλωση κρέατος.
  • Σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου το 5% των 1,83 εκατομμυρίων θανάτων στην Κίνα που σχετίζονται με τη ρύπανση από σωματίδια και θα μπορούσε να αποδοθεί σε διατροφικές αλλαγές. Αν περιοριζόταν το κρέας, θα μειωνόταν οι γεωργικές εκπομπές αμμωνίας και κατ’ επέκταση, οι βλαβερές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην υγεία ολόκληρου τον πληθυσμού.