Περιγράφοντας τη CBL

Βασικές ιδέες/χαρακτηριστικά στη βάση της CBL:

 1. Ο δάσκαλος είναι μαθητής και ο μαθητής είναι δάσκαλος: Η ευρεία πρόσβαση στην πληροφορία και την τεχνολογία παρέχει την ευκαιρία να καταρριφθεί η παραδοσιακή ιεραρχική δομή των σχολείων και επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να γίνουν τόσο δάσκαλοι όσο και μαθητές.
 2. Ξεπερνώντας τους τέσσερις τοίχους της τάξης. Η συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας στη διαδικασία διευρύνει τους πόρους, δημιουργεί ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση και μεταφέρει την ευθύνη της εκπαίδευσης στην ευρύτερη κοινότητα.
 3. Εμπνευσμένο, κατευθυνόμενο και ελεγχόμενο από τον μαθητή. Δημιουργούνται ουσιαστικές συνδέσεις μεταξύ του περιεχομένου και της ζωής των Μαθητών.
 4. Οι προκλήσεις προκαλούν: Καταστάσεις ή δραστηριότητες που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος και ωθούν σε δράση.
 5. Περιεχόμενο και δεξιότητες του 21ου αιώνα: Οι αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες ενισχύουν τη βαθιά γνώση του περιεχομένου και βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν οργανικά ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 6. Τα όρια της περιπέτειας: Τα όρια παρέχονται για να χαράξουν τη πορεία και να δώσουν ελευθερία στους Μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της διαδικασίας.
 7. Χώρος και ελευθερία αποτυχίας: Παρέχεται ασφαλής χώρος για όλους τους μαθητές να σκέφτονται δημιουργικά, να δοκιμάζουν νέες ιδέες, να πειραματίζονται, να αποτυγχάνουν, να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να προσπαθούν ξανά. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία είναι ενσωματωμένη σε όλες τις φάσεις του πλαισίου.
 8. Επιβράδυνση για κριτική και δημιουργική σκέψη: Για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή και να δοθούν ευκαιρίες για βαθιά σκέψη, η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να επιβραδύνεται σκόπιμα κατά περιόδους.
 9. Αυθεντική χρήση της τεχνολογίας: Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για έρευνα, επικοινωνία, οργάνωση, δημιουργία, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και πειθώ.
 10. Εστίαση στη διαδικασία και το προϊόν: Η διαδικασία για την επίτευξη της λύσης εκτιμάται εξίσου με τη λύση.
 11. Τεκμηρίωση και αφήγηση: Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος της διαδικασίας πρόκλησης, οι μαθητές τεκμηριώνουν και δημοσιεύουν χρησιμοποιώντας κείμενο, βίντεο, ήχο και εικόνες.
 12. Αναστοχασμός: Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι προβληματίζονται συνεχώς για το περιεχόμενο και τη διαδικασία.