ΠΗΓΕΣ

 1. C Lawrence Kien, Janice Y Bunn, Connie L Tompkins, Julie A Dumas, Karen I Crain, David B Ebenstein, Timothy R Koves, Deborah M Muoio, Substituting dietary monounsaturated fat for saturated fat is associated with increased daily physical activity and resting energy expenditure and with changes in mood, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 97, Issue 4, April 2013, Pages 689–697, https://doi.org/10.3945/ajcn.112.051730
 2. Galen KA van, Ter Horst KW, Serlie MJ. Serotonin, food intake, and obesity. Obes Rev. 2021 Jul;22(7):e13210. doi: 10.1111/obr.13210. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33559362; PMCID: PMC8243944.
 3. Gibney, M. J. (2009) ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Αθήνα: “Γιάννης Β. Παρισιάνος” Ιατρικές Εκδόσεις.
 4. Hao WZ, Li XJ, Zhang PW, Chen JX. A review of antibiotics, depression, and the gut microbiome. Psychiatry Res. 2020 Feb;284:112691. doi: 10.1016/j.psychres.2019.112691. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31791704.
 5. Keys, A. (2020) The Seven countries study – the first epidemiological nutrition study, since 1958, Seven Countries Study | The first study to relate diet with cardiovascular disease. Available at: https://www.sevencountriesstudy.com/ (Accessed: December 20, 2022).
 6. Leproult R, Van Cauter E. Role of sleep and sleep loss in hormonal release and metabolism. Endocr Dev. 2010;17:11-21. doi: 10.1159/000262524. Epub 2009 Nov 24. PMID: 19955752; PMCID: PMC3065172.
 7. Maughan, R.J. and Burke, L.M. (2006) Αθλητική διατροφή. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 8. Mohammad M. H. Abdullah, Stephanie Jew, Peter J. H. Jones, Health benefits and evaluation of healthcare cost savings if oils rich in monounsaturated fatty acids were substituted for conventional dietary oils in the United States, Nutrition Reviews, Volume 75, Issue 3, March 2017, Pages 163–174, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuw062
 9. Slavin J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients. 2013 Apr 22;5(4):1417-35. doi: 10.3390/nu5041417. PMID: 23609775; PMCID: PMC3705355.
 10. Μανιός, Γ. (2006) Διατροφική αξιολόγηση, Διαιτολογικό και ιατρικό ιστορικό, σωματομετρικοί, κλινική και βιοχημικοί δείκτες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης. Francesco, S., Cesari, F., Abbate, R., Gensini, GF., Casini, A., Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ. 2008 Sep 11;337:a1344. doi: 10.1136/bmj.a1344. PMID: 18786971; PMCID: PMC2533524.
 11. Συντώσης , Λ. and Σκενδέρη , Κ. (2016) Διατροφή και Μεταβολισμός . Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 12. ΕΥΖΗΝ (χ.χ). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον μήνα της διατροφής, https://eyzhn.edu.gr/wp-content/uploads/class_material/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF %8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CE%B1.pdf. Ανάκτηση, 7/1/22