Πλεονεκτήματα της Ενεργητικής Μάθησης

  • Βοηθά στην απομνημόνευση περιεχομένου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων: κριτική σκέψη, όπως δεξιότητες έρευνας και σύνοψης, επικοινωνία, συνεργασία, και επίλυση προβλημάτων.
  • Τα συχνά και συνεχή σχόλια βοηθούν στη διόρθωση παρερμηνεύσεων και στην απόκτηση βαθύτερης γνώσης.
  • Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν καλύτερη εικόνα των προοπτικών και των γνώσεων των μαθητών για τα θέματα. Αυτό βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εστιάζουν το περιεχόμενο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών.