Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης WebQuests σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα πρέπει να συμμαχήσει με τους ψηφιακούς πόρους για να επιτύχει τους μαθησιακούς της στόχους:

  • Νεότερες γενιές – αντιλαμβάνονται καλύτερα τις οπτικοακουστικές πληροφορίες από την ανάγνωση έντυπων πληροφοριών.

Ωστόσο, μπορεί εύκολα να απογοητευτούν και να υιοθετήσουν μία γρήγορη επεξεργασία, όπου δεν φιλτράρουν τις πληροφορίες.

Τα WebQuests είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η απογοήτευση. Επιπλέον, μπορούν να διδάξουν τον «ερευνητικό γραμματισμό» και την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων.

Πρέπει να ακολουθηθούν 6 ενότητες για να επιτευχθεί η τεχνολογική εφαρμογή