Πως να δημιουργήσετε σχέδια μαθήματος και πόρους CBL

 • Ο Οδηγός Χρήσης του μαθητή με βάση τo CBL (2016) που εκπονήθηκε από το “Digital Promise and The Challenge Institute” μας διδάσκει πώς να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε το CBL με μαθητές όλων των ηλικιών (από τους μικρούς μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τους φοιτητές του πανεπιστημίου ή και πέραν αυτού), σε διάφορους τύπους και μορφές εκπαίδευσης (τυπική εκπαίδευση, ΕΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων, επιχειρηματική εκπαίδευση, κοινοτική εκπαίδευση κ.λπ.).
 • Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, διοικητικούς υπαλλήλους και μέλη της κοινότητας) που ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση κοινοτήτων μάθησης με επίκεντρο τον εντοπισμό των Προκλήσεων και την εφαρμογή μελετημένων και βιώσιμων λύσεων.

Ο οδηγός είναι οργανωμένος σε τέσσερις ενότητες:

 1. Επισκόπηση των βασικών εννοιών, του επικαιροποιημένου πλαισίου και των ιδεών σχετικά με την εφαρμογή.
 2. Συστάσεις και πόροι για την υποστήριξη της χρήσης της CBL.
 3. Μια σε βάθος παρουσίαση του πλαισίου με παραδείγματα, συμβουλές και καλές πρακτικές.
 4. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει συσχετισμούς με άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τη λήψη αποφάσεων και την ενσωμάτωση, καθώς και έναν κατάλογο συχνών ερωτήσεων.

Έτσι, όταν αρχίσετε να δημιουργείτε ένα σχέδιο μαθήματος CBL, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τον Οδηγό και ότι ακολουθείτε σωστά όλα τα βήματα του πλαισίου CBL!

Ας ακολουθήσουμε τον οδηγό CBL….

Πριν από αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι η προσέγγιση CBL είναι διαφορετική από την παραδοσιακή, από τη μάθηση που βασίζεται σε προβλήματα ή από τη μάθηση που βασίζεται σε εργασίες…., το σχέδιο μαθήματος CBL δεν μοιάζει με ένα παραδοσιακό σχέδιο μαθήματος!

Θυμάστε τις 3 φάσεις του CBL:

 • Φάση 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 • Φάση 2: ΕΡΕΥΝΑ
 • Φάση 3: ΔΡΑΣΗ

Θα εξηγήσουμε τι πρέπει να σχεδιάσετε και να κάνετε για κάθε ένα από αυτά τα στάδια, όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο μαθήματος CBL….

Φάση 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα από μια διαδικασία ουσιαστικών ερωτήσεων, οι μαθητές μετακινούνται από μια αφηρημένη Μεγάλη Ιδέα σε μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη πρόκληση.

 1. Οι Μεγάλες Ιδέες είναι ευρείες έννοιες που διερευνώνται με πολλαπλούς τρόπους και είναι σχετικές με τους Μαθητές και την ευρύτερη κοινότητα (π.χ. υγεία).
 2. Οι ουσιαστικές ερωτήσεις επιτρέπουν στους Μαθητές να πλαισιώσουν και να εξατομικεύσουν τη Μεγάλη Ιδέα. Το τελικό προϊόν είναι μια ενιαία Βασική Ερώτηση που είναι σχετική με το άτομο ή την ομάδα (π.χ. Τι πρέπει να κάνω για να είμαι υγιής; ).
 3. Οι προκλήσεις μετατρέπουν τις Βασικές Ερωτήσεις σε κάλεσμα για δράση, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να μάθουν για το θέμα και να αναπτύξουν μια Λύση. Οι προκλήσεις είναι άμεσες και εφαρμόσιμες.

Φάση 2: ΕΡΕΥΝΑ

Όλοι οι μαθητές σχεδιάζουν και συμμετέχουν σε ένα ταξίδι που δημιουργεί τα θεμέλια για τις Λύσεις και καλύπτει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.

 1. Οι Κατευθυντήριες Ερωτήσεις υποδεικνύουν τις γνώσεις που θα χρειαστούν οι Μαθητές για να αναπτύξουν μια Λύση στην Πρόκληση. Η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση των ερωτήσεων δημιουργούν μια οργανωμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις θα συνεχίσουν να αναδύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας.
 2. Οι κατευθυντήριες δραστηριότητες και οι πόροι χρησιμοποιούνται για να απαντηθούν οι κατευθυντήριες ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από τους μαθητές. Αυτές οι δραστηριότητες και οι πόροι περιλαμβάνουν όλες τις μεθόδους και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Μαθητές.
 3. Η ανάλυση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν μέσω των κατευθυντήριων δραστηριοτήτων παρέχει τα θεμέλια για τον ενδεχόμενο προσδιορισμό λύσεων.

Φάση 3: ΔΡΑΣΗ

Αναπτύσσονται λύσεις βασισμένες σε στοιχεία, εφαρμόζονται σε αυθεντικό κοινό και στη συνέχεια αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα.

 1. Οι έννοιες της λύσης προκύπτουν από τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη φάση της διερεύνησης. Χρησιμοποιώντας τον κύκλο σχεδιασμού, οι Μαθητές θα δημιουργήσουν πρωτότυπα, θα δοκιμάσουν και θα βελτιώσουν τις έννοιες των λύσεων τους.
 2. Η εφαρμογή της λύσης πραγματοποιείται σε ένα πραγματικό περιβάλλον με αυθεντικό κοινό. Η ηλικία των Μαθητών και ο διαθέσιμος χρόνος και πόροι θα καθοδηγήσουν το βάθος και το εύρος της εφαρμογής.
 3. Η αξιολόγηση παρέχει την ευκαιρία να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της Λύσης, να γίνουν προσαρμογές και να εμβαθύνουν οι γνώσεις της θεματικής περιοχής.