Πώς δημιουργούμε μία Ψηφιακή Απόδραση;

Ψηφιακές Αποδράσεις: Αφήγηση Ιστοριών

Οι Ψηφιακές Αποδράσεις έχουν ένα στοιχείο αφήγησης.

Η πλοκή της αφήγησης είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν την αίσθηση του επείγοντος στους χρήστες.  

Πλοκή

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Επείγον

Η ιστορία προτείνει ένα επείγον σενάριο που οι χρήστες πρέπει να λύσουν.

Επίλυση

Ζητείται από τους χρήστες να εκτελέσουν τις ασκήσεις για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Για τη δημιουργία μίας Ψηφιακής Απόδρασης, η ακόλουθη δομή πρέπει να ληφθεί υπόψη: