Πώς λειτουργούν οι Ψηφιακές Αποδράσεις;

Οι Ψηφιακές Αποδράσεις είναι παρόμοιες με τα πραγματικά Escape Rooms, αλλά είναι σε Ψηφιακή Μορφή.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να παίξουν.