Σχετικά με το χρόνο που έχουν οι μαθητές για να εργαστούν στην Πρόκληση….

  • Ορισμένες Προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μια ημέρα ή μια εβδομάδα, ενώ άλλες χρειάζονται ένα εξάμηνο ή ακόμη και ένα ολόκληρο σχολικό έτος.
  • Εάν η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για τον προβλεπόμενο χρόνο, οι μαθητές θα αισθάνονται πιεσμένοι ή απογοητευμένοι. Αν είναι πολύ μικρή, θα χάσουν το ενδιαφέρον τους.

Είναι σημαντικό η Πρόκληση να είναι πραγματική και ουσιαστική για τους μαθητές. Εάν μια πρόκληση είναι επιτηδευμένη ή κάτι με το οποίο οι μαθητές δεν μπορούν να συνδεθούν προσωπικά, δεν θα συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία!