Σύγκριση μεταξύ CBL και PBL

Η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) ξεκινά, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, με ένα πρόβλημα.

Σε αυτό το μοντέλο, οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ανοικτού τύπου. Πρέπει να αναζητήσουν μέσα από μια ποικιλία πηγών, το λεγόμενο υλικό ενεργοποίησης, που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν το πρόβλημα από όλες τις οπτικές γωνίες.

Μεταξύ CBL και PBL υπάρχουν περισσότερες διαφορές παρά κοινά σημεία.

Ας κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων μάθησης!

Πηγή: https://www.researchgate.net/publication/320443042_Challenge_Based_Learning_VS_Problem_Based_Learning