Τι είναι η Ενεργητική Μάθηση;

Παιδαγωγική μεθοδολογία στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της σκέψης. Συζητώντας, ερευνώντας, και δημιουργώντας.  

Σε αντίθεση με την Παθητική Μάθηση, στην οποία ο εκπαιδευτικός είναι η βασική φιγούρα στην μαθησιακή διαδικασία.