Το WebQuest είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο μάθησης βασισμένο στην έρευνα

Είναι ένα μάθημα στην τάξη στο οποίο οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές προέρχονται από την εξερεύνηση του διαδικτύου.

«Είναι μία δραστηριότητα βασισμένη στην έρευνα, στην οποία μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι μαθητές προέρχονται από πηγές στο Διαδίκτυο, προαιρετικά με τη βοήθεια τηλεδιάσκεψης.»

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο και δημιουργός του WebQuest