Τύποι/παραλλαγές προκλήσεων…

Το CBL έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο και να επιτρέπει πολλαπλά σημεία εισόδου.

Κατά την εξέταση της CBL, σκεφτείτε πώς το πλαίσιο ταιριάζει με τους προσωπικούς και θεσμικούς μαθησιακούς στόχους και πώς μπορεί να εφαρμοστεί και να υποστηριχθεί.

Οι προκλήσεις δημιουργούν μια αίσθηση επείγοντος και ωθούν στη δράση. Στο CBL, περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη δομή (Engage, Investigate and Act), ποικίλλουν σε διάρκεια και ένταση και μπορούν να ενσωματωθούν ή να προσαρμοστούν στα περισσότερα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Οι τύποι/παραλλαγές των προκλήσεων περιλαμβάνουν:

  1. Νανοπροκλήσεις
  2. Μίνι προκλήσεις
  3. Πρότυπες προκλήσεις
  4. Προκλήσεις Ορόσημο
  5. Στρατηγικές προκλήσεις