Ψηφιακές Αποδράσεις

Πλατφόρμες

Ως ψηφιακή πηγή, οι Ψηφιακές Αποδράσεις πρέπει να αναπτυχθούν σε μία πλατφόρμα που συμβαδίζει με τους παιδαγωγικούς στόχους.

Η επιλεγμένη πλατφόρμα πρέπει να:

  • αναπτύσσεται εύκολα,
  • χρησιμοποιείται εύκολα,
  • είναι ευρέως προσβάσιμη.

Η υψηλή προσαρμογή και η ελεύθερη χρήση είναι πλεονεκτήματα.

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πλατφόρμες για την ανάπτυξη Ψηφιακών Αποδράσεων:

1)Google Forms

2)Microsoft Forms

3)ROOM ESCAPE MAKER

4)Genially 

5)Canva

Οι περισσότερες έχουν διαθέσιμα πρότυπα!