Ψηφιακές Αποδράσεις

Οι Ψηφιακές Αποδράσεις ενισχύουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τη μάθηση, και την ευαισθητοποίηση για ένα θέμα:

1)Ορισμός θέματος – σχετικό θέμα

2)Εννοιολόγηση ενός προβλήματος γύρω από το καθορισμένο θέμα

Εκτός από το θέμα,

Τι είδους δεξιότητες θέλετε να βελτιώσουν οι μαθητές σας;

Σε ποιες ικανότητες θα εστιάσετε;

Θα είναι ένα μόνο θέμα ή θα είναι διεπιστημονικό;  

Σκεφτείτε τον στόχο της Ψηφιακής Απόδρασης!

Όπως κάθε εκπαιδευτική πηγή, το περιεχόμενο μίας Ψηφιακής Απόδρασης θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση την ομάδα-στόχο:

 • Ηλικία
 • Σχετικότητα θέματος
 • Εξοικείωση με τα οπτικά στοιχεία
 • Είδος λεξιλογίου
 • Πολιτισμικό υπόβαθρο

Η ιστορία είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης του παιχνιδιού. Σκεφτείτε τα ακόλουθα:

 • Η διδακτική μεθοδολογία και οι εκπαιδευτικές παράμετροι που πρέπει να επιτευχθούν και ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος.
 • Δημογραφικοί στόχοι για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των πόρων που αναπτύχθηκαν.
 • Το είδος της ιστορίας που θέλετε να αναπτύξετε και την αφήγηση.
 • Εξήγηση των προκλήσεων στους μαθητές για να μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς ταινίες, βιβλία, ή παιχνίδια για να τραβήξετε την προσοχή των μαθητών.

Χρόνος:

 • Πρέπει να αποκαλυφθεί πριν από τη συμμετοχή.
 • Περίπου 45-60 λεπτά, αλλά θα πρέπει να προσαρμόζεται στη διάρκεια και την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού.
 • Οι χρονικοί περιορισμοί δεν σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά επίπεδα ή τους επιστημονικούς τομείς.

Σκέψεις για τον σχεδιασμό του παιχνιδιού ως ομαδική δραστηριότητα: Λιγότεροι από 6 παίκτες για να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση.

(Makri και λοιποί, 2021)

Παζλ και Στοιχεία:

 • Διατυπώστε ερωτήσεις ως ψηφιακά στοιχεία για τους σκοπούς του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας συνημμένες εικόνες, βίντεο από το YouTube, υπερσυνδέσμους, ή συνδέσμους προς άλλους πόρους. Προσαρμόστε τα στο απαιτούμενο επίπεδο δυσκολίας.

Απαντήσεις

 • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απάντησης για να διασφαλίσετε ό,τι επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι.
 • Υπάρχουν διαθέσιμα είδη απαντήσεων – μεγάλο ή σύντομο κείμενο, πολλαπλή επιλογή, κ.λπ.

Κλειδιά

 • Για να προχωρήσουν στο παιχνίδι, οι μαθητές πρέπει να βρουν κλειδιά που θα τους βοηθήσουν να εκτελέσουν τις ασκήσεις και να ξεκλειδώσουν το λουκέτο.
 • Αποφασίστε πόσες ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουν σωστά οι μαθητές για να βρουν ένα κλειδί.
 • Αποφασίστε πόσα κλειδιά θα χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μία άσκηση με επιτυχία.