Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Δεξιότητες του 21ου Αιώνα

Ε: Τι είναι οι δεξιότητες του 21ου αιώνα;

A: Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι 12 ικανότητες που πρέπει να έχουν οι σημερινοί μαθητές για να επιτύχουν στη σταδιοδρομία τους στην εποχή της πληροφορίας.

Οι ηλεκτρονικοί μαθησιακοί πόροι με βάση τις προκλήσεις ή το παιχνίδι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βοηθηθεί η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στους νεαρούς μαθητές.

https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills