Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (DER)

Υπήρξε μία μεταφορά του εκπαιδευτικού παραδείγματος από τη διά ζώσης εκπαίδευση σε εικονικούς πόρους που καθοδηγούνται από τους μαθητές, όπως είναι τα WebQuests και οι Ψηφιακές Αποδράσεις (Digital Breakouts).

Αυτά τα περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται ήδη για ψυχαγωγικούς σκοπούς και πρόσφατα άρχισαν να χρησιμοποιούνται για την Εκπαίδευση.