Ενσωμάτωση των Ιστοεξερευνήσεων και των ψηφιακών δωματίων αποδράσεων του WASTE-LINES σε ένα πρόγραμμα μάθησης για το CBL

  • Όπως έχετε ήδη μάθει, το CBL βασίζεται στις Προκλήσεις. Η κοινοπραξία του έργου Wastelines έχει σχεδιάσει μια σειρά από Ιστοεξερευνήσεων και Ψηφιακών Δωματίων Αποδράσεων.
  • Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί πόροι περιλαμβάνουν Προκλήσεις για τους μαθητές σας. (Ξανα) επισκεφθείτε αυτούς τους πόρους στη διεύθυνση https://wastelines.eu/
  • Κατακτώντας την προσέγγιση της CBL και την ικανότητα κορυφαίου σχεδιασμού σχεδίου μαθήματος βασισμένου στην CBL, θα σας διευκολύνει να ενσωματώσετε Προκλήσεις με τη μορφή των Wastelines Ιστοεξερευνήσεων και Ψηφιακών Δωματίων Αποδράσεων.