Εργασία προς εκτέλεση 2

Ατομική και ομαδική εργασία:

  • Ξεκινώντας από την ακόλουθη “Μεγάλη Ιδέα: “Καταπολεμήστε τον εκφοβισμό στο σχολείο της κοινότητάς σας” γράψτε το:
    • Βασική ερώτηση και
    • Καθοδηγητικές ερωτήσεις
  • Απαντήστε γιατί ένα τέτοιο μάθημα CBL θα ήταν ωφέλιμο για τους μαθητές σας (ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στη διδασκαλία ενός τέτοιου θέματος);
  • Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα διαρκέσει αυτό το μάθημα CBL με τους μαθητές σας (ώρες, ημέρες ή εβδομάδες);
  • Μοιραστείτε την Βασική Ερώτηση και τις Κατευθυντήριες Ερωτήσεις και την προβλεπόμενη διάρκεια του μαθήματος CBL με άλλους εκπαιδευόμενους.
  • Χρησιμοποιώντας το Challenge Planner που παρέχεται από τον εκπαιδευτή (Παράρτημα 2.1), συμπληρώστε το όσο το δυνατόν περισσότερο.

Χρόνος εργασίας: 40 λεπτά