Disclaimer privind drepturile de autor

Photo by Tetbirt Salim on Unsplash

Toate materialele audio-vizuale au fost accesate gratuit de pe platforme de stocare online gratuite și/sau YouTube și aplică legile privind utilizarea loială fără intenția de a încălca niciun drept de autor. Dacă considerați că drepturile de autor au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați la www.wastelines.eu pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.