Parteneriat

1st Primary School of Rafina

1st Primary School of Rafina are o istorie de peste 80 de ani și, după cum sugerează și numele, este plasată în centrul orașului Rafina, Atena. Inovația educațională este caracteristica cheie a școlii. De-a lungul anilor, inițiază constant programe educaționale de ultimă oră, bazate pe proiecte, în domeniile culturii, mediului, științei și tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Școala are o experiență îndelungată în dezvoltarea materialelor educaționale online, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

CSI - CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Centre for Social Innovation (CIS) este o organizație de cercetare și dezvoltare care se concentrează pe promovarea inovării sociale ce poate aduce o schimbare pozitivă în contextele locale, naționale, regionale și globale. CIS lucrează îndeaproape cu guvernele, agențiile administrative locale, agențiile non-profit, entitățile comerciale și instituțiile de învățământ pentru a aborda provocările de piață, sociale, economice și culturale. Echipa CIS este compusă din cercetători, educatori, formatori EFP, antreprenori sociali, manageri de proiect, formatori și dezvoltatori de tehnologie a informației, cu mintea deschisă, bine pregătiți. CIS înglobează abilitatea și capacitatea de a identifica nevoi sociale, de a proiecta și implementa inițiative și proiecte ajustate și de a asigura o creștere durabilă. Ariile de expertiză sunt în domeniile educației și formării profesionale, piața muncii, dezvoltare rurală durabilă, educație și e-learning, antreprenoriat social, management de proiect, servicii de evaluare a proiectelor, validare de produse și formare.

SRC- Spectrum Research Centre CLG

Spectrum Research Centre (SRC) a fost înființat în 2017, ca un centru de cercetare non-profit, cu accent pe inovarea în educație, ca răspuns la nevoile identificate în comunitățile rurale din Irlanda. Suntem finanțați printr-o serie de fonduri UE și adoptăm o abordare bazată pe cercetare pentru testarea soluțiilor la probleme persistente la nivel de comunitate. Susținem activ tinerii studenţi să dea viață cercetărilor lor pentru a testa și realiza impactul social, economic și cultural în rețeaua noastră de părți interesate din regiunea de nord-est a Irlandei.

JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL

Jaitek este o companie spaniolă specializată în formare TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) împreună cu dezvoltări tehnice și implementări în instituții de învățământ (la toate nivelurile de educație) din Spania, atât cu ​​prezență fizică, cât și digitală (eLearning). Compania oferă consultanță, implementează și validează medii de eLearning. Aici ne ocupăm atât de Proiectarea instrucțională a cursurilor, cât și de personalizarea Platformelor de eLearning. Avem experiență în toate tipurile de formare: eLearning, învăţare mixtă și cu prezență fizică, oferirea de soluții personalizate, suport tehnic și pregătirea resurselor de formare (acestea ar putea fi compatibile SCORM) pentru utilizare de pe orice fel de dispozitive și colaborare la dezvoltarea unităților didactice pentru instruire on-line.La Jaitek suntem conștienți că societatea actuală cere companii și profesioniști care se formează și se dezvoltă constant. Companii adaptate timpului lor și adaptabile la numeroasele schimbări care au loc și vor avea loc în viitor. Din acest motiv, înțelegem tehnologiile ca un mijloc de a face față noilor cerințe ale mediului. Mizăm pe tehnologii nu doar ca instrumente de lucru, ci și ca instrumente de schimbare și adaptare.Cu alte cuvinte, instrumentele TIC nu ar trebui să servească la separarea grupurilor, ci la reunirea și îmbunătățirea posibilităților acestora de acces la formare, învățare și performanță profesională.

UPIT - UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Universitatea din Piteşti (UPIT) este o universitate de stat situată în partea de sud a României, în judeţul Argeş (la 120 de kilometri de Bucureşti). Este o universitate comprehensivă și are aproximativ 10.000 de studenți. UPIT oferă servicii de educație, formare și cercetare, fiind o comunitate intelectuală și academică acreditată de agenții naționale și internaționale de calitate.
Domeniile în care universitatea este activă sunt: educație și formare; cercetare științifică și aplicativă; îndrumare și consiliere; orientare profesională; cooperare internațională în diferite domenii; activități de publicare.
Universitatea din Piteşti are circa 700 de cadre (personal academic şi non-universitar). Structura sa este compusă din 6 facultăți care oferă programe de studii de licență, master și doctorat (www.upit.ro). Facultățile sunt organizate pe departamente. Pe lângă facultăți și departamente, UPIT are și unități specializate (Institutul de Cercetare, Incubator de Afaceri și Transfer Tehnologic, Institutul de Formare și Performanță, Centrul de Cooperare Internațională). UPIT a participat în trecut și continuă să fie implicată șiîn prezent într-un număr mare de cercetări transnaționale, proiecte de mobilitate sau parteneriat strategic (vezi www.cppdd.ro ). UPIT reprezintă un puternic factor educațional pentru IMM-urile din regiune, care de obicei caută sprijinul UPIT în rezolvarea problemelor lor economice, tehnologice sau de management. UPIT a dezvoltat, de asemenea, o rețea colaboratoare de parteneri, care interconectează universitatea cu principalii angajatori și cu agenții economici locali din regiune.
 

Proportional Message

Proportional Message supports people with disadvantaged backgrounds through the development of humanistic education values, representing a way of enhancing the integral development of the individual, both personally and collectively. We aim to contribute in the creation of educational environments, practices and research where the social, emotional and cognitive areas can be developed, to fulfil human potential. Our target groups are marginalised communities, elderly people, adults and families, as well people with disabilities. We develop activities aimed at meeting their needs, with a view to acquiring or deepening knowledge and skills. The intervention of Proportional Message is based on the belief that lifelong learning is a continuous process that must encompass all the dimensions of the individual and the practical knowledge acquired by all means. The access to quality education throughout life is a fundamental right to facilitate citizenship competences and the fully participation in society by all people. Our association commits to have an active role on the global challenges of poverty, social and labour inequalities, education, environment, peace and civic engagement, by promoting campaigning and awareness raising through civil society. Also, we cooperate with local and national organisations in promoting initiatives to defend the rights and interests of Portuguese employers and employees, contributing to a constructive debate of ideas and needs of all interested parties.

CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATTIVA SOCIALE