Breakout-urile educaționale digitale: stadiul de evoluție

Rezultatele din Makri et. al. (2021) – literatura sistematică despre BD ca instrumente pedagogice a ilustrat că:

Sunt abordări educaționale inovatoare, promițătoare, imersive, active și colaborative, care pot ghida și modela realizările de învățare mai mult decât metodologiile educaționale tradiționale.

  • Sunt utilizate în cea mai mare parte în mediile de învățământ superior, dar încep să fie introduse la elevii din ciclul primar și gimnazial.
  • Acoperă în cea mai mare parte subiecte în cadrul educației STEAM, unde interdisciplinaritatea este un aspect cheie și, prin urmare, învățarea digitală este prezentă într-un mod mai natural.
  • Obiectivele de învățare se concentrează pe dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și afective legate de factorii motivaționali și de implicare.
  • Utilizarea scenariilor sau a situațiilor din viața reală îmbunătățește percepția cursanților asupra lumii înconjurătoare și a problemelor existente.
  • BD-urile educaționale pot contribui la constructivismul social dacă sunt configurate într-un mediu de sarcini de grup – învățând din interacțiunile sociale. Facilitează dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare și facilitează învățarea activă.
  • Obținerea rezultatelor învățării a fost legată de obiectivele de învățare prin joc.

  (Makri et. al. 2021)

Ele întruchipează beneficiile învățării active, mai precis beneficiile învățării bazate pe joc, cum ar fi îmbunătățirea domeniilor cognitive/perceptive, comportamentale și afective, precum și dezvoltarea abilităților secolului XXI. Mai mult, succesul în finalizarea BD a devenit legat de experiențe pozitive de învățare care, la rândul lor, sporesc încrederea cursanților. Creșterea încrederii este, la rândul său, legată de niveluri mai ridicate de implicare și de dezvoltarea continuă a cunoștințelor dincolo de momentele formale de învățare