De ce este CBL semnificativă?

  • Într-un sens practic, activitățile CBL oferă multe dintre beneficiile învățării bazate pe proiecte, deoarece implică cursanții în problemele din lumea reală și îi fac responsabili pentru dezvoltarea soluțiilor.
  • În plus, cursanții au satisfacția care provine din descoperirea atât a problemei care trebuie abordată, cât și a soluției pe care o dezvoltă.
  • Deoarece proiectele CBL sunt în general bazate pe comunitate, cursanții individuali ar putea culege recompensele interacțiunii sociale și educaționale/profesionale, în timp ce instituțiile lor ar putea beneficia de relații îmbunătățite comunitate-școală/campus.
  • Pe măsură ce participanții determină unde se află o problemă, cum ar putea fi concepută o soluție și cum poate fi folosită tehnologia pentru a obține un rezultat viabil, ei învață care este valoarea gândirii critice și a reflecției.
  • Recompensa în materie de implicare și satisfacție a cursanților poate fi mare.
  • În studiul Apple din 2008 privind CBL, constatările au arătat că implicarea elevilor în rândul participanților de clasele a IX-a și a X-a a fost evaluată la 97% sau mai mult și că implicarea elevilor a atins apogeul acolo unde au perceput soluțiile la care au lucrat ca fiind de valoare reală.