Funcționarea BD-urilor

BD-urile sunt similare cu camerele de evadare (Escape Rooms) din viața reală, dar într-un format digital.

Utilizatorii pot utiliza computere sau dispozitive portabile similare